O firmě

Úvod

Profil společnosti

Naše služby

projekční kancelář

Reference

rozpracované zakázky

reference

Kontakty

Formulář pro komunikaci

   
 

Reference projekce 1996 - 2008

 

 1. Sanace a rekultivace skládky TKO Komorní Lhotka, 1996

 

 1. Lesnická a biologická rekultivace OKD,a.s. Důl Paskov - odval „D“, 1996

 

 1. Sanace a rekultivace skládky TKO Mořkov - analýza rizik, 1997

 

 1. Sanace a rekultivace skládky TKO „Palubjak“ ve Vratimově - analýza rizik, 1997

 

 1. Rozšíření odvalu „D“ OKD,a.s. Dolu Paskov,o.z. - I. etapa, prováděcí projekt, 1998

 

 1. Úprava vodohospodářských poměrů pod SZ svahem odvalu Oprechtice, projekt pro povolení stavby, 1998

 

 1. Rekultivace a stabilizace odvalu Oprechtický les, prováděcí projekt, 1998

 

 1. Rekultivace a stabilizace odvalu Oprechtický les - etapa A, prováděcí projekt, 1998

 

 1. Rekonstrukce kanalizace Nová Bělá, projekt pro stavební povolení, 1999

 

 1. Rekonstrukce rozestavěného objektu MŠ na Dům s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy, projekt pro územní řízení, 1999

 

 1. Rekonstrukce rozestavěného objektu MŠ na Dům s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy, projekt pro stavební povolení, 1999

 

 1. Rekonstrukce rod. domu Bukovec 11, okres F-M, proj. pro stavební povolení, 1999

 

 1. Rozšíření kanalizace Komorní Lhotka, projektová dokumentace pro územní řízení, 1999

 

 1. Rozšíření kanalizace Komorní Lhotka, projektová dokumentace pro stavební povolení, 1999

 

 1. Kanalizace v obci Pržno, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, 1999

 

 1. ČOV v obci Pržno, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, 1999
 2. Rozšíření odvalu Oprechtický les - část B, C, D. Zatrubnění Oprechtického potoka a odvodnění v patě odvalu, prováděcí projekt, 1999

 

 1. Inženýrské sítě pro Dům s pečovatelskou službou v Hukvaldech, projekt pro stavební povolení, 1999

 

 1. Chodník v obci Ostravice - severní a jižní část, proj. dokum. pro územní rozh., 1999

 

 1. Chodník v obci Komorní Lhotka, projektová dokum. pro územní a stavební řízení, 1999

 

 1. Chodník v obci Střítež, projekt pro stavební povolení, 1999

 

 1. Rekonstrukce objektu MŠ Hukvaldy na Dům s pečovatelskou službou, prováděcí projekt, 1999-2000

 

 1. Chodník v obci Ostravice - jižní část, proj. dokum. pro stavební povolení, 2000

 

 1. Studie alternativního využití území Orlová, studie, 2000

 

 1. Vodovod Sedliště - Černá zem, investiční záměr, 2000

 

 1. Odvodnění stávající komunikace ul. Krmelínská, Nová Bělá, návrh techn. řešení, 2000

 

 1. Kanalizace a čerpací stanice Vratimov, ul. Frýdecká a Břízková, , dokumentace pro územní řízení, 2001

 

 1. Odvodnění stávající komunikace ul. Krmelínská, Nová Bělá, projektová dokumentace pro územní řízení,2001

 

 1. Rekonstrukce odkanalizování objektu Integrovaného sociálního ústavu, budovy ÚSP, Komorní Lhotka, projektová dokumentace pro stavební povolení, 2001

 

 1. Kanalizace a čerpací stanice, Vratimov, ul. Frýdecká a Břízková, projektová dokumentace pro stavební povolení, 2002

 

 1. Kanalizační sběrač A a C, obec Palkovice, projektová dokumentace pro územní řízení  2002

 

 1. Kanalizační sběrač A a C, obec Palkovice, projektová dokumentace pro stavební povolení 2002

 

 1. Vodovod Černá zem, Sedliště projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 2003
 2. Vodovod Mlzáky, Sedliště projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 2003

 

 1. Tři rodinné domy Ostravice, projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 2003

 

 1. Rekonstrukce ČOV Tyrská Třinec  pro Nehlsen Třinec, projektová dokumentace pro stavební povolení 2004

 

 1. Intenzifikace ČOV a rozšíření kanalizace pro obec Komorní Lhotka, projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 2004

 

 1. Chodník Sedliště projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 2005

 

 1. Intenzifikace ČOV a rozšíření kanalizace pro obec Komorní Lhotka, realizační dokumentace 2005

 

 1. Komunikace a inženýrské sítě parc. č. 154/8 Žabeň – PD pro územní řízení 2005

 

 1. Komunikace a inženýrské sítě parc. č. 154/16, 17 Žabeň – PD pro územní řízení 2006

 

 1. Komunikace a inženýrské sítě parc. č. 154/8 Žabeň – PD pro stavební řízení 2006

 

 1. Vodovod nad stáv. vodojemem – Komorní Lhotka, PD pro územní řízení 2006

 

 1. Komunikace a inženýrské sítě parc. č. 154/16, 17 Žabeň – PD pro stavební řízení 2006

 

 1. Rekonstrukce zastřešení kulturního domu Žabeň – PD pro územní a stavební řízení 2006

 

 1. Rekonstrukce rybníka Petrovice, PD pro stavební povolení 2006

 

 1. Rekonstrukce objektu soc. zařízení, Město Odry, PD pro stavební povolení 2006

   
 2. Vodovod a plynovod ul. Na šancích, Nová Bělá, PD pro územní a stavební povolení 2006

   
 3. Vodovod Vítovka, Město Odry - PD pro územní řízení 2006

   
 4. Rekonstrukce podkroví byt.domu, Nerudova ul. Ostrava – PD pro územní a stavební řízení 2006
 5. Rekonstrukce sportoviště ZŠ Mitušova, Ostrava - PD pro stavební povolení 2006

   
 6. Rodinný domek Benešov, PD pro územní a stavební řízení 2006

   
 7. Vodovod nad stáv. vodojemem – Komorní Lhotka, PD pro stavební povolení 2006

   
 8. Kanalizační přípojky soukr.části, 30 ks,  Šenov, PD pro stavební povolení 2006

   
 9. Studna a odkanalizování RD Benešov, PD pro stavební povolení 2007

   
 10. ČOV a odkanalizování RD Janovice, PD pro stavební povolní 2007

   
 11. Kanalizační přípojky soukr.části, 12 ks,  Šenov, PD pro stavební povolení 2007
 12. Rybník č. 8 Petrovice, PD pro územní řízení 2007

   
 13. Úprava bezejmenného VT Čeladná, PD pro stavební povolení 2007

   
 14. Studna a odkanalizování RD Benešov, PD pro stavební povolení 2007

   
 15. ČOV a odkanalizování RD Janovice, PD pro stavební povolní 2007 - hotovo

   
 16. Kanalizační přípojky soukr.části, 12 ks,  Šenov, PD pro stavební povolení 2007 - hotovo

   
 17. Rybník č. 8 Petrovice, PD pro územní řízení 2007

   
 18. Úprava bezejmenného VT Čeladná, PD pro stavební povolení 2007 – v realizaci

   
 19. Chodníky a komunikace v obci Pržno, PD pro ÚŘ a SP 2007 – v realizaci

   
 20. Studie rozšíření kanalizace Komorní Lhotka, studie 2007 – hotovo

   
 21. Vodovod Vítovka, Město Odry - PD pro stavební povolení 2007 – hotovo

   
 22. PD rekonstrukce dešťové kanalizace, Město Odry – částečně DSP a částečně DUR – v realizaci

   
 23. PD – I. etapa rekonstrukce MŠ a ZŠ obec Řepiště – DSP 2007 – v realizaci

   
 24. PD I. etapa rekonstrukce SÚŠ Matiční, Krajský úřad MSK – DSP 2007 – hotovo
 25. PD – chodníky a komunikace v obci Pržno – v realizaci, DUR, DSP 2007

   
 26. PD- Město Odry – kanalizace ul. Nádražní – v realizaci DUR, DSP 2007

   
 27. PD PDSP Město Odry – rekonstrukce a prodloužení vodovodu místní části Pohoř a napojení na vodovod města Odry

   
 28. PDSP – rekonstrukce a nástavba požární zbrojnice ve Veselí u Oder, Město Odry, 11/2007 – v realizaci

   
 29. Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení, RDS a EIA oznámení akce „Rekonstrukce vodovodu místní části Pohoř a napojení na vodovod města Odry“, investor: Město Odry, listopad 2007-březen 2008

   
 30. projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně realizační dokumentace stavby a autorského dozoru, "Rozšíření kanalizační sítě Komorní Lhotka", Lokalita za školkou a u Kostela, investor: obec Komorní Lhotka, únor 2008

   
 31. Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce střechy a fasády budovy základní školy“, investor: obec Žabeň, únor 2008

   
 32. Projektová dokumentace pro stavební povolení a RDS akce „Realizace úspor energie v základní škole Řepiště“, investor: obec Řepiště, leden-únor 2008

   
 33. Projektová dokumentace pro stavební povolení a RDS akce „Rekonstrukce mateřské školy v Řepištích 2. etapa“, investor: obec Řepiště, leden-únor 2008

   
 34. Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení a RDS akce „Rekonstrukce kanalizace na Nádražní ulici v Odrách", investor: Město Odry, leden, únor 2008

   
 35. Pasportizace vodních nádrží pro Lesy České Republiky, s.p. – lesní nádrže Panská, Bílá -Mezivodí, Bílý kříž, Hrachovec, leden – březen 2008 

   
 36. Projektová dokumentace skutečného stavu „Chata u Hlučínského jezera“, investor: pan Hrazdil, leden-únor 2008

   
 37. Projektová dokumentace pro stavební povolení akce „Rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice ve Veselí u Oder", investor: Město Odry, prosinec 2007

   
 38. PDÚŘ Rekonstrukce komunikace – Spojka Havířovská x Šumbarská v Dolní Suché, investor: Statutární město Havířov, rok 2008

   
 39. Rekonstrukce chodníku v parku Lučina, podél ul. Na Nábřeží, investor: Statutární město Havířov, rok 2008

   
 40. Realizace energetických úspor ZŠ Žabeň, investor: Obec Žabeň, 2008

   
 41. PDÚŘ a PDSP a RDS „Kostkov HB“, investor: Lesy ČR, s.p., 2008

   
 42. PDSP „Satina – údržba“, investor: Lesy ČR, s.p., 2008

   
 43. PDÚŘ a PDSP a RDS „Jasení“, investor: Lesy ČR, s.p., 2008 – v realizaci

   
 44. Statický výpočet „most přes Rzavý potok“, investor: obec Pržno, rok 2008 – v realizaci

   
 45. PDSP Rekonstrukce  ZŠ Řepiště, investor: obec Řepiště, rok 2008 – v realizaci

   
 46. PDSP Chodník Sedliště – Bruzovice II. etapa, investor obec Sedliště, rok 2008

   
 47. PDÚŘ a PDSP a RDS „Odkanalizování obce Morávka“, investor: obec Morávka, rok 2008

   
 48. PDÚŘ „Trutovský potok“, investor: investor: Lesy ČR, s.p., 2008 – v realizaci
   
 49. PDSP "IS vodovod a kanalizační řád v části obce Paskov", investor: Tepeko Invest, s.r.o., 10/2008
   
 50. PDÚŘ a PDSP "rozšíření vodovodu" v části obce Komorní Lhotka, investor: Stonax, o.p.s. Třanovice 10/2008