A-VITAL stavby stavební práce inženýrské práce projekce projekční práce stavebnictví stavitelství stavby domy na klíč

A-VITAL stavby stavební práce inženýrské práce projekce projekční práce stavebnictví stavitelství stavby domy na klíč  
   

O firmě

Úvod

Profil společnosti

Naše služby

Domy na klíč

Naše služby

Reference

Stavební činnost

Inženýrské práce

Projekční činnost

Kontakt

Adresa, telefon

Nezávazná objednávka

 

A-VITAL stavby stavební práce inženýrské práce projekce projekční práce stavebnictví stavitelství stavby domy na klíč
   

Reference

      

Inženýrská činnost

 

Reference Inženýrské činnosti prováděné 1993 – 2007 společností A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová s r.o. a STAVAS s r.o. (stejný majitel):

 

 • Stavba „Kanalizace a ČOV Raškovice“ pro obec Raškovice, 40 mil. Kč, 1993 – 94, dotované ze SFŽP

 • Stavba „Kanalizace Pražmo“ pro obec Pražmo, 20 mil. Kč, 1994 – 95, dotované ze SFŽP

 • Plynofikace II. - IV. etapy obce Hukvaldy pro obec Hukvaldy 12 mil. Kč, 1994 – 95, dotované ze SFŽP

 • Plynofikace ZŠ a MŠ pro obec Hukvaldy 5 mil. Kč, 1996, dotované ze SFŽP

 • Plynofikace areálu léčebny TRN Žáry pro SZZ Krnov, 5 mil. Kč, 1996

 • Stavba „Levobřežní a pravobřežní kanalizace a ČOV Kunín“ pro obec Kunín, 45 mil. Kč, 1996 – 98, dotované ze SFŽP

 • Sanace skládky komunálního odpadu Vratimov, 5 mil. Kč, 1996, dotované ze SFŽP

 • Zastřešení 4 objektů ZŠ pro obec Hukvaldy, 10 mil. Kč, 1997

 • Víceúčelový sál - I. etapa pro obec Hukvaldy, 10 mil. Kč 1998, dotované z Min.Fin.

 • Přístavba a nadstavba budovy obecního úřadu Smilovice 8 mil. Kč, 1999

 • Sanace skládky Komorní Lhotka, 5 mil. Kč, 1999, dotované ze SFŽP

 • Úprava místních komunikací a sadové a úpravy pro obec Hukvaldy 8 mil. Kč 1998 –1999, dotované z programu Obnova vesnice

 • Úprava místních komunikací v Kuníně pro obec Kunín, dotované z programu Obnova vesnice, 3 mil. Kč, 1999

 • Plynofikace Sedliště, celkem 15 mil. Kč, dotované ze SFŽP, závěrečné vyhodnocení

 • Úprava fasády a částečná rekonstrukce zámku Kunín 15 mil. Kč 1998 – 2000, dotované z Min. kultury

 • Kanalizace Komorní Lhotka 9 mil. Kč, 2000 – 2001, dotované ze SFŽP

 • ČOV ÚSS Komorní Lhotka, 0,5 mil. Kč 2002

 • Rekonstrukce rozestavěného objektu MŠ na DPS (24 b.j.) v obci Hukvaldy 25 mil. Kč v letech 2000 – 2002, dotované z MMR

 • Kanalizace Palkovice řad B, celkem 12 mil. Kč, 2002 – 2003, dotované ze SFŽP

 • Základní škola Palkovice, celkem 75 mil. Kč, 2003 – 2004 spolupráce při vyhodnocení, dotované z MF

 • Plynofikace Žabeň, celkem 20 mil. Kč, 1998 – 2003, dotované ze SFŽP, závěrečné vyhodnocení

 • Kanalizace Palkovice řad A a C, celkem 17 mil. Kč, 2003 – 2004, dotované ze SFŽP spolupráce při ZVA

 • Stavba tří rodinných domků na Ostravici, celkem 7,5 mil. Kč, 2004 – pokračuje

 • Kanalizace Šenov - příprava žádosti o dotaci z programu OPI na akci za 170 mil. Kč, 2004 – Město Šenov

 • Intenzifikace ČOV a 2. stavba rozšíření kanalizace Komorní Lhotka, příprava žádosti o dotaci z programu OPI, 2004, celkem 11 mil. Kč,

 • Vodovod Černá zem a Mlzáky Sedliště, celkem 9,5 mil. Kč, 2004, dotované z MZe

 • Intenzifikace ČOV a 2. stavba rozšíření kanalizace Komorní Lhotka - realizace, celkem 11 mil. Kč, 2005 dotované z programu OPI

 • Kanalizace Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky – 2005 - žádost o dotaci z programu EU

 • Kanalizace Ostravice – 2005 - žádost o dotaci z programu EU

 • Kanalizace Klimkovice – 2005 - žádost o dotaci z programu EU

 • Vodovod Komorní Lhotka – 2006 -  žádost o dotaci z programu EU

 • Sportoviště ZŠ Mitušova, Ostrava – 2006 – žádost o dotaci z prostředků MMO

 • Zateplení bytového domu, Mitušova, Ostrava – 2006

 • Zateplení a přístupové komunikace k RD Michálkovice - 2007